8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεογνολογίας


Διαδικτυακό Συνέδριο

23-25 Οκτωβρίου 2020

Περισσότερα...
Πρόσκληση Προέδρου Οργανωτικής Επιτροπής

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Ελληνική Νεογνολογική Εταιρεία (ΕΝΕ) με απόλυτη αίσθηση ευθύνης και σεβασμό απέναντι στους συναδέλφους, συνεργάτες και την κοινωνία, σύμφωνα με τις συστάσεις της Ελληνικής Πολιτείας λόγω της πανδημίας του COVID-19, προχώρησε στη μετατροπή του 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Νεογνολογίας σε Διαδικτυακό και με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλεί να το παρακολουθήσετε στις 23 - 25 Οκτωβρίου 2020.

Η διοργάνωση αυτού του συνεδρίου μας βρίσκει με ένα τεράστιο κενό που δημιούργησε η απώλεια της «μητέρας» της Νεογνολογίας, της μεγάλης δασκάλας, της πρωτοπόρου επιστήμονα της Περιγεννητικής Ιατρικής και Νεογνολογίας της Μαρίας Δεληβοριά – Παπαδοπούλου και ως ελάχιστο φόρο τιμής το αφιερώνουμε στη μνήμη της.

Αν και συνεχίζουμε να θεωρούμε ότι η δια ζώσης συνάντηση είναι σημαντική γιατί παράλληλα με την ανταλλαγή επιστημονικών εμπειριών, απολαμβάνουμε ο ένας την παρουσία του άλλου και τη χαρά που προκύπτει από την αμεσότητα της εκπαιδευτικής-συνεδριακής διαδικασίας, οι φετινές συνθήκες οδηγούν σε άλλες λύσεις.

Κύριοι στόχοι του συνεδρίου μας παραμένουν ο εμπλουτισμός των γνώσεων, η ανταλλαγή εμπειριών και ο παραγωγικός διάλογος και πιστεύουμε ότι και σε αυτές τις ειδικές συνθήκες οι καταξιωμένοι προσκεκλημένοι ομιλητές θα καλύψουν τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα που ενδιαφέρουν τον Παιδίατρο και τον Νεογνολόγο.

Εκτός από τις διαλέξεις και τα στρογγυλά τραπέζια, θα υπάρχουν προφορικές και ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις, ώστε οι νεότεροι συνάδελφοι να παρουσιάσουν την επιστημονική τους δραστηριότητα και να προβάλουν το ερευνητικό τους έργο.

Η ανάγκη ενημέρωσης και επικαιροποίησης των γνώσεων μας είναι διαρκής και ευελπιστούμε και ο «νέος» τρόπος διεξαγωγής του συνεδρίου μας να ανταποκριθεί σε αυτές τις προσδοκίες.

Η Ελληνική Νεογνολογική Εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια προσπαθεί με τη στήριξη όλων σας, να κρατά ψηλά τους εκπαιδευτικούς της στόχους.

Η συμβολή και η ενεργός συμμετοχή σας αποτελούν κύρια συστατικά της επίτευξης των στόχων του συνεδρίου μας.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας
Γεώργιος Μητσιάκος
Αν. Καθηγητής Νεογνολογίας ΑΠΘ


Διοικητικό Συμβούλιο & Επιτροπές

Διοικητικό Συμβούλιο & Επιτροπές


Πρόεδρος: Γεώργιος Μητσιάκος
Αντιπρόεδρος: Αναστασία Βαρβαρήγου
Γεν. Γραμματέας: Αντωνία Χαρίτου
Ταμίας: Αικατερίνη Κωνσταντινίδη
Μέλος: Ελευθερία Χατζηδάκη

Θεματολογία Συνεδρίου

Θεματολογία Συνεδρίου

Αιματολογικά προβλήματα
Αναζωογόνηση
Αναπνευστικές παθήσεις
Απεικονιστικός έλεγχος
Βιωσιμότητα και περιγεννητική φροντίδα
Γενετική
Δερματολογικά προβλήματα
Διαγνωστικοί δείκτες στη νεογνολογία
Διατροφή νεογνού
Διαχρονική παρακολούθηση των νεογνών της ΜΕΝΝ
Ενδοκρινολογικά - μεταβολικά προβλήματα
Εξαιρετική προωρότητα
Καρδιολογικά προβλήματα
Ιστική οξυγόνωση
Μηχανικός αερισμός
Νεογνικές λοιμώξεις
Νευρολογικά προβλήματα
Νεφρολογικά-ουρολογικά προβλήματα
Νοσηλευτική φροντίδα
Οφθαλμολογικά προβλήματα
Παθολογία της κύησης
Προγεννητικός έλεγχος
Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
Φαρμακολογία νεογνού
Χειρουργικά προβλήματα
Ψυχολογική υποστήριξη γονέων με νεογνά στη ΜΕΝΝ
Ω.Ρ.Λ. προβλήματα νεογνών

Γενικές Πληροφορίες

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Κατεβάστε το Τελικό Πρόγραμμα σε μορφή pdf

Τελικό Πρόγραμμα

Γενικές Πληροφορίες

23-25 Οκτωβρίου 2020
Διαδικτυακό Συνέδριο

15 Σεπτεμβρίου 2020 Τελική ημερομηνία υποβολής Περιλήψεων
31 Αυγούστου 2020 Τελική ημερομηνία μειωμένου κόστους εγγραφής

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική. Οι διαλέξεις των ξένων ομιλητών θα πραγματοποιούνται στα αγγλικά και δεν θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση.

Στο συνέδριο θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Σε όλους τους συμμετέχοντες του συνεδρίου θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται η παρακολούθηση του 60% του συνολικού χρόνου του επιστημονικού προγράμματος, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΕΟΦ. Δεν προσμετρούνται τα δορυφορικά συμπόσια ή δορυφορικές διαλέξεις.

Τα πιστοποιητικά θα αποσταλούν ηλεκτρονικά αφού πρώτα υποβληθεί στη γραμματεία η αξιολόγηση του συνεδρίου.

Η εμπορική έκθεση θα πραγματοποιηθεί σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον της πλατφόρμας όπου θα πραγματοποιηθεί το e-συνέδριο.

Εγγραφές

Εγγραφές

Κατηγορία Κόστος Εγγραφής
Ειδικοί ιατροί μέλη ΕΝΕ 50 €
Ειδικοί ιατροί μη μέλη ΕΝΕ 50 €
Ειδικευόμενοι ιατροί 50 €
Μαίες, Νοσηλευτές, Επαγγελματίες υγείας 50 €
Φοιτητές-τριες* ΔΩΡΕΑΝ

* Αφορά τους προπτυχιακούς φοιτητές με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας.
Δεν ισχύει για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές


Οι παραπάνω τιμές δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ πλην των περιπτώσεων έκδοσης τιμολογίου
όπου υπάρχει επιβάρυνση του ισχύοντος 24% ΦΠΑ


Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
Παρακολούθηση συνεδρίου
Πιστοποιητικό συμμετοχής

On-line Εγγραφή

Υποβολή Περιλήψεων

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Οδηγίες Συγγραφής Περιλήψεων On-line Υποβολή Περιλήψεων

Οργάνωση

Αθήνα.Μαιάνδρου 23, 11528
Τ 210 7211845, F 2 210 7215082
E info@neognologiki.gr
w w w . n e o g n o l o g i k i . g r


ΘΕΣΣΑΛΛΟΝΙΚΗ. Σταδίου 50Α, 55534 Πυλαία, Θεσσαλονίκη.
Τ 2310 247743, 2310 247734, F 2310 247746
E info@globalevents.gr

ΑΘΗΝΑ. Βαλέστρα 2 & Λεωφ. A. Συγγρού 168, 17671 Καλλιθέα, Αθήνα.
Τ 210 3250260 E athens@globalevents.gr
w w w . g l o b a l e v e n t s . g r